ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3CRET

Το ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ως δικαιούχος της ενταγμένης πράξης «Σχέδιο δράσης του ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3CRETE» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020»,

Καλεί

αυτοαπασχολούμενους & εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης τους) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κρήτης/  Π.Ε Χανίων και Π.Ε Ρεθύμνου,

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τους σε δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 15/12/2022 και ώρα 00:00:01.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι: 03/01/2023 και ώρα 23:59:00

 

Αιτήσεις συμμετοχής στην διεύθυνση https://teetdk.ops.education

 

 

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (πατήστε εδώ)
  • 1.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Συναφείς σπουδές ανά πρόγραμμα κατάρτισης (πατήστε εδώ)
  • 1.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 - Υπόδειγμα-Δήλωσης-de-minimis_Επιχειρήσεις (πατήστε εδώ)
  • 1.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 - Υπόδειγμα-Δήλωσης-de-minimis_Αυτοαπασχολούμενοι (πατήστε εδώ)
Footer Image