Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου, κ. Αρχοντάκη Νικόλαο στο τηλέφωνο 2821027900-901-902 και στο e-mail teetdk@tee.gr, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-15:00.

Footer Image