ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Οι ωφελούμενοι της προτεινόμενης Πράξης (έργο) με τίτλο:  «Σχέδιο Δράσης του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε Τομείς της RIS3Crete» κατανέμονται περιφερειακά με βάση το δυναμισμό – μεγέθη απασχόλησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης EKT-35 ως ακολούθως:

 

Περιφερειακή Ενότητα

Δήμος

Ωφελούμενοι

Ποσοστό

Ρεθύμνης

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

18

15,00%

Ρεθύμνης

ΑΜΑΡΙΟΥ

12

11,00%

Ρεθύμνης

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

6

5,00%

Ρεθύμνης

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

84

70,00%

Μερικό Σύνολο

120

35,00%

Χανίων

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

25

11,00%

Χανίων

ΓΑΥΔΟΥ

0

0,00%

Χανίων

ΚΑΝΤΑΝΟΥ ? ΣΕΛΙΝΟΥ

11

5,00%

Χανίων

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

20

9,00%

Χανίων

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

31

14,00%

Χανίων

ΧΑΝΙΩΝ

132

59,00%

Χανίων

ΣΦΑΚΙΩΝ

5

2,00%

Μερικό Σύνολο

 

224

65,00%

Σύνολο

 

344

100%

Η κατανομή των ωφελουμένων ανά Δήμο είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος των εργαζομένων & αυτοαπασχολουμένων να συμμετάσχουν στην πράξη.

Footer Image